Сайт експертних оцінок співробітників Національного банку України. Публікації не є офіційною позицією та рішеннями Національного банку України
Світовий ринок соняшникової олії та місце України
exp.jpg
Інна Співак
29.05.2019


На світовому ринку соняшникової олії наприкінці 2018 року ціни суттєво знизилися та досягли мінімальних рівнів за останні дванадцять років. Усьому причиною виступили рекордні врожаї в країнах Чорноморського регіону, насамперед в Україні. Україна займає лідируючі позиції на світовому ринку соняшникової олії – 32.1% у світовому виробництві та 56.1% у світовому експорті.

Особливістю ринку соняшникової олії є суттєва різниця в періоді посадки та збору врожаю різних країн світу, що визначило специфіку встановлення маркетингового періоду. Так, зокрема в Україні, Росії та Туреччині маркетинговий рік (далі – МР) визначено з вересня до серпня наступного року, у ЄС – з жовтня до вересня, в Аргентині – з березня до лютого відповідно. Таке неспівпадання у виробничих періодах дозволяє підтримувати певний стабільний рівень пропозиції на ринку соняшникової олії протягом усього року (за винятком окремих непередбачуваних ситуацій).

Натомість протягом останніх декількох років спостерігається зростання врожайності соняшника в світі та, відповідно, збільшення виробництва соняшникової олії. Це призвело до поступового зниження світових цін на соняшникову олію, яке спостерігається з 2016 року. Водночас протягом 2018 року падіння цін на соняшникову олію прискорилося і вони досягли найнижчого рівня з початку 2007 року. Вагомою причиною такої динаміки були рекордні врожаї, насамперед в Україні.

Динаміка цін на соняшникову олію на базових ринках світу, дол./МТ, станом на 15.05.2019

Джерело: ThomsonReuters

Світові виробники соняшникової олії за очікуваними результатами 2018/2019 МР

Джерело: Foreign Agricultural Service/USDA, квітень 2019

Адже Україна була і залишається лідируючою країною із виробництва та експорту соняшникової олії. Соняшникова олія входить у п’ятірку товарів, які займають найбільшу частку в товарній структурі українського експорту, а загалом частка олій/жирів та насіння олійних культур (в яких превалююче місце належить соняшнику) за результатами 2018 року досягла 15%. Відповідно зниження цін було компенсоване збільшенням обсягів.

За підсумками вересня-березня 2018/2019 МР виробництво соняшникової олії стрімко зросло та навіть побило рекордний рівень 2016/2017 МР на 1.5%. При цьому на українському ринку присутня доволі значна кількість виробників олії. Наявність значної конкуренції дає можливість збільшувати якість виробленої продукції.

Водночас за підсумками вересня-березня 2018/2019 МР відбулося значне зростання експорту соняшникової олії порівняно з відповідним періодом 2017/2018 МР – на 16.6%.Найбільшими країнами – імпортерами української соняшникової олії залишаються Індія (близько 40%), Китай та Нідерланди.

Однак навіть при таких значних обсягах виробництва та експорту Україна не в змозі повністю впливати на світову цінову кон’юнктуру. У світовому виробництві для отримання рослинної олії використовуються насіння і плоди понад 100 культур. Частка соняшникової олії серед усіх рослинних олій займає четверте місце (за попередніми оцінками у 2018/2019 МР вона складає 9.5%). Завдяки новітнім технологіям обсяг світового виробництва соняшникової олії останніми роками постійно збільшувався (за попередньою оцінкою, у 2018/2019 МР він становитиме майже20 млн т), однак він залишається набагато меншим порівняно з обсягами виробництва пальмової та соєвої олій, які часто є замінниками соняшникової олії.

Саме тому на світовому ринку соняшникової олії, окрім врожаю та, відповідно, пропозиції власне соняшникової олії,вагомими факторами впливу на ціну є:

Зростання/зменшення пропозиції та цінові зміни за іншими видами рослинних олій (особливо, пальмової та соєвої, які є більш вживаними і фактично є вагомими індикаторами динаміки цін на соняшникову олію). Так, наприклад на початку осені минулого року відбулося стрімке падіння ціна на американську сою через рекордний урожай у США та очікування щодо введення Китаєм зворотних мит на американські товари, у тому числі сою (мита запроваджено Китаєм наприкінці вересня). У результаті за липень – середину вересня 2018 року суттєво збільшився експорт американських соєвих бобів до ЄС (їх частка зросла до 52% загального імпорту ЄС цієї культури, тоді як у аналогічний період 2017 року вона становила лише 25%). Як наслідок, це призвело водночас і до понижувального тиску на ціни на соняшникову олію.

Структура виробництва рослинних олій за очікуваними результатами 2018/2019 МР

Джерело: Foreign Agricultural Service/USDA, квітень 2019

Динаміка світових цін на окремі види рослинних олій, дол./МТ, станом на квітень 2019

Джерело: Світовий банк

• Зміна попиту. Найбільшими споживачами у світі на сьогоднішній день залишаються Індія та Китай. При цьому неабияку роль відіграють економічні та політичні зміни в цих країнах, що впливають на особливості споживання того чи іншого виду олій.

• Форс-мажорні обставини, пов’язані здебільшого з погодними умовами. Наприклад, занадто тепла погода в період вегетації сприяє розвитку комах, які можуть зіпсувати майбутній врожай, або посуха здатна спричинити пожежі. Є і більш екзотичні причини коливання цін, як наприклад, Ель-Ніньо, що приносить посуху в одні країни та рясні дощі в інші. Цей природний феномен здебільшого впливає на клімат у Бразилії, Аргентині, Мексиці, США і Австралії.

Очікується, що у2018/2019 МР виробництво соняшника та, відповідно, соняшникової олії в Україні зросте на 5.8% завдяки використанню новітніх технологій, що дали змогу збільшити урожайність, попри скорочення посівних площ під соняшник на 4.4%. Відповідно, експорт соняшникової олії з України зросте на 4.8% до 5.6 млн т. У цілому за прогнозами USDA (квітень 2019)світове виробництво соняшникової олії прискорить зростаннядо6.6% р/р . При цьому збільшення виробництва очікують не стільки за рахунок розширення посівних площ, скільки внаслідок підвищення врожайності соняшника.

Світове споживання соняшникової олії також прискорить зростання. Але через те, що обсяги споживання зростатимуть повільніше, ніж його виробництво, це зумовить подальше накопичення світових перехідних запасів. Зростання виробництва сприятиме активності світової торгівлі, однак водночас зниженню цін. Обсяги експорту за підсумками 2018/2019МР прогнозуються на рівні 10 млн т(зростання на 2.5% р/р).

У той же час, у 2018/2019 МР очікується, що зростатимуть також і світове виробництво пальмової та соєвої олії (на 4.3% та на 3.3% відповідно). Однак повільніші темпи зростання цих видів рослинних олій призведуть саме до зростання загальної частки соняшникової олії серед усіх рослинних олій до 9.5% з 9.2% у попередньому МР.

З огляду на надмірну пропозицію олійних на світовому ринку ціни на соняшникову олію залишатимуться на відносно низькому та близькому до поточних рівнів.При цьому частка України на експортному ринку зберігатиметься на рівні 56.1%, що, попри низькі ціни, забезпечить стійкі обсяги надходжень іноземної валюти в країну.

Основні експортери соняшникової олії в світі за очікуваними результатами 2018/2019 МР

Джерело: Foreign Agricultural Service/USDA, квітень 2019

Світове виробництво та споживання соняшникової олії, млн т.

Джерело: Foreign Agricultural Service/USDA, квітень 2019

У довгостроковій перспективі відбуватимуться суттєві зміни на ринку як загалом олійних, так і соняшникової олії зокрема. Очікується, що темпи зростання світової торгівлі в наступні десять років становитимуть близько 18-20%, тоді як у попередні десять років вони були близькими до 40%. Крім того, залишається негативним фактор торгового протекціонізму. Так, лише за останній рік кількість протекціоністських рішень суттєво збільшилася і це майже вдвічі перевищує рівень 2010 року.Причому на ринку соняшникової олії протекціоністські заходи призводять до збільшення тиску в бік зниження цін через падіння цін на суміжні види олій, насамперед соєву (адже світовим лідером з виробництва сої є США, а найбільшим імпортером цього товару зі США донедавна був Китай, який ввівши контрзаходи зачепив саме сою). Однак, ураховуючи особливості соняшникової олії та унікальність її якостей, Україна, попри певні перепони, продовжуватиме виступати суттєвим гравцем на світовому ринку цього продукту. Для цього маються, насамперед, відповідні кліматичні та ресурсні умови, а також традиції виробництва цього продукту.

Джерело: https://prompolit.info/2019/05/28/svitovij-rinok-sonyashnikovoyi-oliyi-ta-mistse-ukrayini/

Сайт експертних оцінок співробітників Національного банку України. Публікації не є офіційною позицією та рішенням Національного банку України