Сайт експертних оцінок співробітників Національного банку України. Публікації не є офіційною позицією та рішеннями Національного банку України
Поширеність стандартів Базель 3
07.02.2019

Наскільки поширеними у світі є стандарти банківського регулювання Базель 3? І чи однаково вони застосовуються до великих міжнародних та невеликих локальних банків?

Відповіді на ці питання містяться у результатах опитування ста юрисдикцій, що не входять до складу Базельського комітету з банківського нагляду (БКБН), проведеного минулого року Інститутом фінансової стабільності при Банку міжнародних розрахунків.

Аспекти опитування, у якому взяв участь і Національний банк України, стосувались як прогресу в запровадженні стандартів Базель 3, так і застосування принципу пропорційності у банківському регулюванні. Відповідно до цього принципу, до установ з меншою за обсягом та складністю діяльністю можуть застосовуватись спрощені вимоги для уникнення надмірних витрат на комплаєнс.

За результатами опитування, найбільшого прогресу досягнуто у визначенні капіталу: 60 юрисдикцій розраховують регулятивний капітал відповідно до Базель 3. З них лише у 18 випадках мінімальний показник достатності капіталу є вищим ніж 8%. Тоді як з 30 юрисдикцій, що використовують Базель 1, у 17 країнах мінімальний показник достатності капіталу складає від 9 до 15%. У частині вимог до капіталу принцип пропорційності в основному полягає в дозволі не розраховувати капітал для покриття ринкових ризиків банкам, що відповідають певним критеріям.

Другим за розповсюдженістю стандартом є коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR). Його запровадили 54 опитаних юрисдикції. З них 17 застосовують принцип пропорційності: або спрощений розрахунок LCR з урахуванням національної специфіки, або виведення певних категорій установ за межі периметру регуляції. Наприклад, у кількох країнах вимог до LCR не зобов’язані дотримуватися ісламські банки, банки в сільській місцевості, банки з незначною ринковою часткою.

Загалом, країни, в яких використовуються Базель 1 та Базель 2, схильні застосовувати однакові вимоги до всіх банків. Тоді як з переходом на Базель 3 вже застосовується принцип пропорційності.

Джерело: https://www.facebook.com/603701146750355/posts/613118695808600

Сайт експертних оцінок співробітників Національного банку України. Публікації не є офіційною позицією та рішенням Національного банку України