Сайт експертних оцінок співробітників Національного банку України. Публікації не є офіційною позицією та рішеннями Національного банку України
Оновлені вимоги до ринкових ризиків
29.01.2019

Базельський комітет з банківського нагляду (БКБН) у січні нарешті опублікував фінальну версію стандарту про покриття капіталом ринкових ризиків. З усіх складових реформи Базель 3 саме визначення того, скільки капіталу потрібно банкам, щоб бути захищеними від ринкових ризиків, виявилось найбільш проблемною та дискусійною темою, тому узгодження стандарту тривало рекордно довго.

Регулятивного капіталу банку повинно бути достатньо, щоб покрити кредитні, операційні та ринкові ризики. Останні означають несприятливі зміни обмінних курсів, процентних ставок, вартості фінансових інструментів та сировинних товарів, через які банки можуть понести збитки або недоотримати доходи. Банки країн – членів БКБН будуть дотримуватися нових вимог до ринкових ризиків з 1 січня 2022 року. Нині ж відповідні вимоги у більшості країн розраховуються за підходом 2009-2010 років (так званий Базель 2.5).

До світової кризи 2008 року попри зростання масштабів діяльності банків з торгівлі фінансовими інструментами, ринковим ризикам не приділялась достатня увага. Тому у ході розгортання кризи торгові книги банків (до них відносяться активи та зобов’язання, що утримуються з метою торгівлі) виявились суттєво недокапіталізованими. І на думку БКБН, підхід Базель 2.5 був недостатньо консервативним, щоб адекватно захистити банки. Тому у січні 2016 року був запропонований новий стандарт, який мав набрати чинності з початку 2019 року.

Втім цей підхід банками був сприйнятий як надто складний для втілення. Зростали як вимоги до капіталу (на 40% у порівнянні з підходом Базель 2.5), так і витрати на їх розрахунок. Витрати виникають через необхідність збору значної кількості ринкової інформації та впровадження IT-систем для її обробки. У банків з невеликими торговими книгами витрати на розрахунки навіть могли бути більшими ніж потреби у капіталі. Тому деякі країни (наприклад, Гонконг) дозволили банкам з торговим портфелем менше певної суми взагалі не розраховувати вимоги до ринкових ризиків.

Таким чином після кількох років консультацій БКБН запропонував оновлений підхід, який передбачає середнє зростання вимог до капіталу на 22% у порівнянні з Базель 2.5.

Окрім того, було визнано, що навіть найбільш спрощена версія підходу до розрахунку ринкових ризиків, що базується на оцінці чутливостей (sensitivities - based method) технічно є надто складною для локальних банків з відносно невеликими торговими книгами. Тому стандарт від 14 січня 2019 року передбачає можливість використання спрощеного стандартизованого підходу на основі версії Базель 2.5 з використанням коефіцієнтів перерахунку, що робить цю версію більш консервативною.

Джерело: https://www.facebook.com/603701146750355/posts/607465753040561

Сайт експертних оцінок співробітників Національного банку України. Публікації не є офіційною позицією та рішенням Національного банку України